top of page

Konseptutveckling idé. Temapark Falu Gruva

2014

Uppdraget bestod i att utveckla en handle och temalekplats för Falu Gruva.

Landskapsanalys i Bonäs. Mora kommun

2015 03 05

Landskapsanalysen ingår i ett forskning-och utvecklingsprojekt inom företaget Ramböll och firma Konst & Landskap med Helena von Bergen. Genom landskapsanalysen som arbetsform och metod har vi haft och strävat efter ett tätt samarbete med berörda parter, såsom invånare på plats, berörd kommun och länsstyrelse.Rapporten ska tydliggöra landskapet och dess värden för planerare och kommande generationer.Länsstyrelsen Dalarna och Mora kommun föreslog Bonäs som analysområde.

Nytt Salutorg och Resecentrum i Säter

Uppdrag Säter Kommun 2012-2013

Under Helenas anställning vid Ramböll Sverige hade hon och Peder Melin i uppdrag att utforma ny lösning för samlat Resecentrum och ny planlösning för Salutorget i Säter.

Arbetet implementerades i kommunfullmäktig. Planen ska utredas vidare med Trafikverket.

Minneslundar på Hafslund kirkegård

Uppdrag av Sarpsborg kirkelig fellesråd. Norge 2014

Under Helenas arbetsperiod vid Ramböll var en av uppgifterna att utforma nya minneslundar för Hafslund kirkegård. Arbetet med hela utformningen gjordes i samarbete med Rambøll Tønsbergs i Norge.

Tematiken i den nya delen är växtlighet och vatten som formar.

Minneslund

Uppdrag av Sarpsborg Kirklige fellesråd. Norge 2014

En anonym minneslund föreslogs utformas med växtlighet som har tät vegetation.

De områden man går på är en upphöjd brygga. På den bredaste delen av bryggan står ett växthus. Inne i växthuset finns inga växter utan bara stolar och en liten kamin.

Lilla Gruvbyn

Uppdrag av Falu Gruva 2013

Sommarutställningen ”Lilla Gruvbyn” – experiment och sagor för hela familjen. Helena var konceptutvecklare, konstnärlig ledare och projektledare för Lilla Gruvbyn.  I stugorna som utformats helt olika kan man lära sig mer om de material man utvunnit ur Falu Koppargruva genom tiderna. Arbetet utfördes i samarbete med fast personal vid Falu Gruva. Utställningen stod i 5 år.

URBADET

2008 - 2009

Urbadet bygger på idén om en konst/badhall. Idén är att vandra, badande genom en livscykel. Med start i födelsen, vidare till barndomen över till ungdomstiden som övergår i vuxenlivet som till slut leder den badande konsthallsbesökaren till åderdomen. Mellan de olika badupplevelserna som har starka kopplingar till människans relation till liv och vatten går man genom rum baserade konst installationer. Badet är inte realiserat eller landat i någon djupare utvecklings fas men är helt unikt.  Detta är Helenas största och viktigaste konst projekt till trots för att det idag bara finns på papper.

Referenser med arkitektonisk kvalitet, men som inte är konstbadhall : Therme Vals av  Peter Zumthor och Vadehavscentret av Dorte Mandrup på Jylland

En minnepark för döda och levande

2011

Uppsatsen, En Minnepark för döda och levande, är skriven av Helena von Bergen som avslutning på ett femårigt masterstudium i landskapsarkitektur vid Universitetet

for miljø- og biovitenskap i Norge.

Uppsatsens kärna är att genom argumentation försöka medvetandegöra komplexiteten kring gravläggning och hur det påverkar utformningen.

 

Minneparken programmeras, för avsked men lika mycket för återhämtning av livsglädje. 

1/1

Please reload

bottom of page