top of page

 

Helena har erfarenhet och intresse av både analytiskt och operativ arbete.
Ett tidigare yrkesliv inom film och teater har gett henne kunskaper om hur man
kan bygga upp miljöer för att påverka människor att, upptäcka, agera och
erfara. En stark entreprenörsanda och studier har lett henne vidare till offentlig konst och
landskapsarkitektur. -Ofta hittar jag utvecklingssamband mellan olika arbetsstrategiska nivåer. Detta gör att jag har en okonventionell arbetstillnärmning och återkommer ofta till frågan, hur kan vi göra det här bättre?

Helena kommer från Dalarna men har varit bosatt i Norge mellan 1984 -1986, London 1987 och Norge 1989-2011. Helena flyttat tillbaka till Sverige 2011.

Idag bor hon tillsammans med sin man Peter Carlsson på Bengtsarvet i Grycksbo utanför Falun. 

 

Helena von Bergen ingår i firman KlockarMats Peter AB.                  org nr; 556669-0334

 

 

bottom of page